BeP Heel veel van jullie zullen denken, huh, wat is dat? Vandaar deze blog. Om jullie allemaal een kijkje in de keuken van een raadslid van de Leidse Universiteitsraad te geven.

Voor de studentengeleding begint het allemaal in februari. De lijsten worden dan samengesteld voor de faculteitsraden (FR) en de Universiteitsraad (UR). Er zijn in Leiden vier studentenpartijen: Bewust en Progressief (BeP), Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL), Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS) en Studenten Groepering Leiden (SGL). Ikzelf zit namens BeP in de raad en vertegenwoordig de belangen van de studenten van onze universiteit. Bij BeP maken we geen onderscheid tussen studenten: iedere student is even belangrijk en iedere student moet op de voor hem of haar meest fijne manier zijn studietijd kunnen doorlopen. Daarnaast zet BeP zich in voor duurzaamheid. Maar even genoeg over mijn eigen partij, ik ging jullie iets vertellen over de UR.

Als de lijsten samengesteld zijn, is het in mei tijd voor de verkiezingen. Waarschijnlijk het enige waar jullie iets vanaf weten. Een week lang staan die “irritante studenten” overal in de universiteit en vragen je om te stemmen. Je krijgt flyers in je hand gedrukt, pennen, lollies, noem het maar op. Begin juni komt dan de uitslag van de verkiezingen en weten we welke partijen hoeveel zetels in de raden hebben.

Dit jaar is de verdeling als volgt: BeP: 2 zetels, CSL: 1 zetel, LVS: 3 zetels en SGL: 2 zetels. Maar wat doet nou zo ’n UR? We adviseren, bekritiseren en becommentariëren de plannen van het College van Bestuur (CvB). In drie commissies worden alle stukken verdeeld: De commissie Financiën en Huisvesting (F&H), de commissie Onderwijs en Onderzoek (O&O) en de commissie Personeel, studentenzaken en internationalisering (PS&I). Ik heb zitting in de commissie O&O en we behandelen daarin allerlei zaken die met onderwijs en onderzoek te maken hebben. Enkele voorbeelden zijn de BSA regeling, het kaderdocument Leids Onderwijs Register, de OER-en (Onderwijs- en Examenregelingen), en zo zijn er nog veel meer.

Aan het begin van een cyclus ontvang je alle benodigde stukken. Dan komen allereerst de fractie- en commissievoorzitters bijeen om te vergaderen over de verschillende onderwerpen van de cyclus. Een week later is het tijd voor de commissievergadering. Weer een week later komt de hele UR bijeen om gezamenlijk over de stukken te discussiëren. Adviezen en instemmingen worden besproken en opgesteld. De cyclus eindigt met de overlegvergadering waarbij de raad haar meningen geeft aan het College van Bestuur.

Ben je nou eens benieuwd hoe het eraan toe gaat tijdens een UR of overlegvergadering? Kom dan 4 februari om 15 uur (UR vergadering) of 11 februari om 16 uur (overlegvergadering) naar het Gravensteen. Neem plaats op de publieke tribune en ontdek zelf wat de UR doet. Uiteraard is het ook mogelijk om aan de raadsleden vragen te stellen. Kijk voor meer informatie op de website van de UR.

De commissie O&O

De commissie O&O