Na 3,5 jaar theoretische vakken en colleges en daarna 6 maanden wetenschapsstage , is het grote moment aangebroken. Op zeer korte termijn begint voor mij de klinische fase van de opleiding: de co-schappen. Medestudenten zullen dit lezen en in hun hoofd na “de co-schappen” een gepaste stilte laten vallen van ontzag, met nadruk op de -o van co. En alle andere mensen kunnen opgelucht ademhalen dat ze een verstandigere studiekeuze hebben gemaakt dan wij (grapje!).

De co-schappen zijn een serieuze aangelegenheid en schijnbaar een keerpunt in m’n leven, aldus de inleiding van het blokboek van het eerste co-schap. Het eerste co-schap is ALCO, wat staat voor ALgemeen COschap. Eigenlijk is dit het voorbereidende co-schap, waar de basisvaardigheden en omgangsvormen herhaald worden, alvorens ons de werkvloer op te sturen. Of in de woorden van het blokboek:

“Een praktiserend clinicus en een medisch psycholoog zullen samen de ALCO-groep begeleiden, ondersteund door de ALCO-coördinator. Naast het geven van onderwijsprogramma zullen zij de co-assistenten op verschillende manieren coachen, en waar nodig adviseren en/of bijsturen. Ook sociale- en karaktereigenschappen, interesse, motivatie en groeimogelijkheden zullen op een (in-)formele manier geëvalueerd en/of getoetst worden, in een poging de co-assistent zoveel mogelijk nuttige bagage voor de toekomst mee te geven (…).”

Over het laten uitpluizen en bijschaven van mijn hele persoon ben ik naar ik vrees nog niet bijster enthousiast, maar ik wacht het rustig af. Het aan te schaffen starterspakket was daarentegen alvast een beetje Sinterklaasavond voor deze student. Sinterklaasavond waar je zelf €121,68 voor mag neerleggen, maar dat mocht de pret slechts lichtjes drukken.

Het officiële starterspakket voor de aanstaand co.

Het officiële starterspakket voor de aanstaand co.

Voor de duidelijkheid, ik ga na het ALCO-schap naar dermatologie, gevolgd door KNO/oogheelkunde, heelkunde, kindergeneeskunde, psychiatrie, gynaecologie, huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Tegen de tijd dat ik al die co-schappen behandeld heb met jullie, is het halverwege 2015 en ga ik zo ongeveer nadenken over afstuderen.

Dus lees gezellig mee, zou ik zeggen.