Rechtswetenschap is geen wetenschap, aldus sommige onderzoekers. Een jurist is geen academicus en de studie rechten is het pretpakket op de universiteit is een uitdrukking die regelmatig wordt uitgesproken. Zoals Wim Voermans voornoemde discussie prachtig omschrijft: “Een jurist die geen academicus is, wat is die dan nog? Een juridische loodgieter? Altijd vermakelijk opgewonden gekakel waarbij van alles door elkaar wordt gegooid. De classificatie van wetenschappelijk onderzoek, de status van jurist als academicus (en dus een soort van betrouwbaar en geleerd, zeg maar ‘wijs’ iemand), en wat je moet kennen en kunnen om een juridisch beroep uit te oefenen. Het is net als met voetbal: iedereen heeft er dan ineens verstand van.”

Onder leiding van diezelfde Wim Voermans ben ik afgelopen week begonnen aan mijn tweede master staats- en bestuursrecht. Ik kan iedereen die de wetenschap met het recht wilt combineren deze master aanbevelen! Het is wel een zware master want voor de vakken van de master staats- en bestuursrecht moet je bijna wekelijks een paper schrijven en inleveren.

De laatste week van januari ben ik begonnen met de vakken wetgevingsvraagstukken en het privatissimum. Bij het vak wetgevingsvraagstukken moet je in groepen een “onderzoek” over regeldruk uitvoeren. Hierbij worden interviews afgelegd en dienen basis van het eigen onderzoek conclusies getrokken te worden. Mijn eerste master ondernemingsrecht kende dergelijke onderzoeken niet. Ook het annoteren van jurisprudentie is een opdracht die in vergelijking met de andere masters veel vaker voorkomt bij de master staats- en bestuursrecht. Tijdens mijn master ondernemingsrecht heb ik voornoemde opdrachten niet echt gemist. De vakken binnen deze master zien veel meer op inhoudelijke vraagstukken. De onderzoeksvaardigheden die ik nu leer zijn zeker van toegevoegde waarde.

Het recht blijft subjectief, zo is de rechter ook maar een mens en is het recht vaak voor interpretatie vatbaar. Dit is bij andere onderzoeken soms anders Deze subjectiviteit kan wel worden onderzocht, door bijvoorbeeld een jurisprudentie-onderzoek uit te voeren. Mijns inziens is rechtswetenschap dan ook een bijzondere vorm van wetenschap, een bijzondere maar zeer interessante vorm!

onderzoek300x300