Tijdens de studie Rechtsgeleerdheid leer je het Nederlands recht begrijpen en toepassen. In je master kies je een afstudeerrichting, een specialisatie genoemd. Hoogstwaarschijnlijk zal je na het studeren gaan werken met het rechtsgebied waarin je jezelf hebt gespecialiseerd. Hoe weet je echter of je het werkveld wel leuk vindt?  Mijn advies: doe praktijkervaring op! Zo werk ik momenteel als juridisch medewerker bij het Juridisch Loket en als griffier bij het gerechtshof. Bij het gerechtshof zit ik voornamelijk bij handelszaken. Dit sluit mooi aan bij de specialisatie Ondernemingsrecht!

De griffier zit tijdens een rechtszitting links van de rechter(s). Als griffier mag ik de rechtszaken voorbereiden en tijdens de zitting maak ik een proces-verbaal op van wat er allemaal gebeurt en gezegd wordt. Samen met de rechter(s) handel je de zaak na de zitting af. Op deze wijze word ik betrokken bij veel ondernemingsgeschillen. Tijdens de master Ondernemingsrecht krijg je ook nog de mogelijkheid om stage te lopen. Ik wil dit hoogstwaarschijnlijk gaan doen aan het einde van mijn master. Ik zou graag bij een groot commercieel kantoor gaan stage lopen, gezien ik een dergelijke ervaring nog niet heb opgedaan. Soms is het zelfs mogelijk om je scriptie voor een onderneming te schrijven. Indien je dat goed doet mag je misschien na het afstuderen bij dat bedrijf blijven.

Veel rechtenstudenten kunnen slecht tegen onrechtvaardigheid en zijn maatschappelijk betrokken. In mijn rol als griffier bij het gerechtshof heb ik de geweldige mogelijkheid om de belangen van partijen, gezamenlijk met de rechter, tegen elkaar af te wegen. Ik kan u zeggen dat dit verschrikkelijk moeilijk is! De rechter heeft vaak te maken met twee subjectieve verhalen, hoe kan de rechter ooit de waarheid achterhalen? Ik moet concluderen dat de rechter dit in veel gevallen niet kan. Gelukkig pakt de rechter dan de weegschaal van vrouwe justitia / Themis en weegt hij de zaak naar redelijkheid tegen elkaar af. Ik ben bevoorrecht om deze afweging tezamen met de rechter te mogen maken.

 

1426719_566651173406222_1466543790_n