”Maar hoe schreef je dan een stuk toen Google er nog niet was?” vroeg mijn nichtje mij laatst zonder op te kijken van haar tabletspel. Om de een à twee weken pas ik een middag op het dochtertje van mijn broer en helaas werd ik deze keer gedwongen om in die uren verder aan mijn paper te werken. Met gemaakte nieuwsgierigheid, waarin de teleurstelling doorklonk dat ze deze keer niet met haar suikertante de stad in zou gaan, vroeg ze naar mijn nog af te maken werk.

”Tja, je had, uhm,.. hebt bibliotheken..,” verbeterde ik mezelf. ”Bibliotheken?” Het klonk alsof ze er nog nooit van had gehoord. Verbaasd keek ik op, denkend aan die woensdagmiddagen waarop mijn moeder mij meenam naar de bibliotheek. Ik vond het fantastisch om tussen die hoge kasten mijn boeken te lezen – ook al begreep ik er vaak maar de helft van. Kijkend naar mijn nichtje verloren in haar spel, bedacht ik me dat voor deze nieuwe generatie, die opgroeit met tablets en telefoons, een bezoekje aan de bibliotheek niet meer zo vanzelfsprekend is als dat voor mij vroeger was. En is het nog wel zo vanzelfsprekend voor mijzelf, nu ik mijn grote vriend Google heb, waarmee ik alles met één klik kan vinden en geen bibliotheekindex meer hoef af te struinen om vervolgens nog het juiste boek te moeten zoeken? Nu ik zo naar mijn nichtje keek, één met de tablet, en mijn eigen laptop waar de letters ‘Google’ bovenin het scherm prijkten, realiseerde ik me dat de ontlezing en het verdwijnen van bibliotheken, onderwerpen die tijdens mijn colleges veelvuldig worden besproken, geen ver-van-mijn-bed-show meer zijn.

”Oh, bibliotheken,” klonk het vanaf de andere kant van de tafel. ”Je bedoelt de ‘bieb’. Ja, die ken ik wel, daar haal ik mijn strips.” Opgelucht haalde ik adem. ”Ja inderdaad, de bieb bedoel ik.” Ze komt waarschijnlijk vaker in de ‘bieb’ dan ik bedacht ik me met een grijns. Ik maakte meteen het voornemen om voor mijn volgende paper dan ook maar weer eens een bezoekje aan de bieb te brengen en mijn vriend Google, die al mijn bronnen van tevoren filtert en zelfs interessante websites weglaat uit mijn zoekresultaten – omdat die volgens zijn algoritmes niet binnen mijn persoonlijke voorkeur passen – even links te laten liggen.

Mathilda