De afgelopen drie weken heb ik voor mijn master een vak genaamd Clinical pharmacology gevolgd. Tijdens dit vak werden de principes van farmacokinetiek, farmacodynamiek en farmacogenetica uitgelegd, besproken en in verschillende opdrachten uitgedacht. Ik ga niet in op alle details van wat deze begrippen precies  inhouden. Voor studenten die niet in dit vakgebied zitten, is het namelijk heel moeilijk uit te leggen. En degenen die wel weten waar ik het over heb, raad ik aan om ook bij het LUMC deze fos-cursus te volgen (georganiseerd door het Centre for Human Drug Reserch (CHDR) en de ziekenhuisapotheek) .

Om het toch voor iedereen begrijpelijk te houden: farmacokinetiek is dat wat het lichaam met het geneesmiddel doet (dus de opname, verwerking en uitscheiding). Farmacodynamiek is dat wat het geneesmiddel met het lichaam doet (als het goed is de ziekte stoppen). Farmacogenetica bestudeert de verschillende farmacokinetiek en farmacodynamiek bij mensen, veroorzaakt door het DNA (erfelijk materiaal). Voor iedereen die meer wil weten over farmacogenetica, wil ik graag wijzen naar de wikipediapagina die we tijdens deze cursus hebben gemaakt.

Behalve het opstellen van een gerandomiseerde klinische studie (op papier uiteraard), het bestuderen van de wetgeving omtrent geneesmiddelonderzoek in mensen, en de uitleg over verschillende farmacogenetische testen, hebben we ook in groepen een filmpje gemaakt over een zelf gekozen onderwerp uit het veld van klinische farmacologie. Vandaar ook de titel van deze blog: klinische farmacologie voor dummies.
In het filmpje kunnen jullie (op een vereenvoudigde manier) zien hoe ibuprofen werkt. Ik wil jullie wel even wijzen op het feit dat het filmpje Engels gesproken is (en niet ondertiteld). Ook raad ik aan om het geluid van de computer aardig hard zetten, omdat de geluidskwaliteit niet optimaal is. Geniet ervan, en ik hoop dat jullie een klein beetje begrijpen waar een student Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Biomedische Wetenschappen zich onder andere mee bezighoudt.