Op 1 oktober 2012 telde het mbo 9.568 opleidingen, het hbo 931 bacheloropleidingen en waren er ruim 100 universitaire bacheloropleidingen.  Als mbo-student is kiezen uit een dergelijk aantal natuurlijk onmogelijk! Zelfs voor de aanvang van mijn masteropleiding vind ik het al lastig om te kiezen, terwijl er in Leiden maar een tiental mogelijkheden zijn.

Hoogstwaarschijnlijk wordt er in de komende jaren een sociaal leenstelsel ingevoerd in Nederland. Dit betekent dat studenten geen studiefinanciering meer als gift krijgen. Zo zou het onderwijsstelsel te duur zijn, mede omdat veel studenten in de beginfase van hun studie stoppen en zo te lang gebruik maken van het dure onderwijsstelsel. Mijns inziens heeft dit onder andere te maken met de grote groei van het aanbod van opleidingen. Het is voor studenten niet meer mogelijk om een keuze te maken omdat het aanbod te groot is. Dit zorgt voor foute keuzes en een vroegtijdige beëindiging van de studie.

Volgens Arjo Klamer, oprichter van de Academia Vitae en hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, wordt het keuzeprobleem veroorzaakt door een basisfout in het onderwijsstelsel. ‘Het idee was dat je een brede bacheloropleiding zou krijgen en dat je je daarna kon specialiseren in een master. Maar sinds dat systeem is het aantal opleidingen enorm gegroeid. ’
De meeste opleidingen zijn heel specialistisch. Welke vwo’er kan er nu kiezen tussen recht & bestuur, bestuurskunde en rechten? Welke weet nu al zeker zijn leven te willen wijden aan Finoegrische talen, of de Keltische? Waarom zou je technische bedrijfskunde willen studeren, terwijl bedrijfseconomie, bedrijfskunde, bedrijfswetenschappen, economie en bedrijfswetenschappen, economie en bedrijfskunde, en economie en management ook kan?

Waar ik gelukkig mijn studiefinanciering gewoon als gift heb gekregen en nog geen last heb van een hoge studieschuld moet ik natuurlijk wel kiezen voor een master. Na een aantal gesprekken met medestudenten, mijn studieadviseur en mijn ouders heb ik ervoor gekozen om twee masterspecialisaties te gaan doen. Dit maakt de keuze natuurlijk al minder lastig! Voor iedereen die twijfelt is dit een serieuze mogelijkheid. Momenteel zijn er nog mogelijkheden om twee masterspecialisaties te kiezen, zonder daarvoor enorme bedragen te betalen. De arbeidsmarkt is momenteel vrij slecht, dus een extra jaar studeren is een goede mogelijkheid. Nu maar hopen dat men het in de toekomst niet ook nog onmogelijk gaat maken, voor de mensen die dan al geen studiefinanciering meer krijgen, om een tweede masteropleiding te gaan volgen.

Ik heb eerder een artikel geschreven over het sociaal leenstelsel met de titel: geld lenen kost talent: een “sociaal” leenstelsel is een mythe. Voor de geïnteresseerden is het artikel hier te lezen.

Unknown-2